top of page

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Daily Ink, eigenaar van de website www.dailyink.nl. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten je hebt met betrekking tot je gegevens.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook "de website"): www.dailyink.nl

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Je zult deze website en de informatie die daarop wordt verstrekt niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, noch voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website

Alle inhoud op deze website, inclusief merken, afbeeldingen, teksten en andere elementen, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing van deze inhoud, op welke manier dan ook, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website behoudt de beheerder zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment te schorsen, onderbreken of beperken, en om informatie te verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met wetgeving.

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is niet verantwoordelijk voor storingen in de werking van de website. Je bent zelf verantwoordelijk voor de maatregelen om je apparatuur en gegevens te beschermen tegen mogelijke risico's.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens voor het onderhouden van relaties en het verwerken van bestellingen. Jouw privacy en gegevensbeveiliging zijn belangrijk voor ons.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Je hebt het recht om inzage te krijgen in je persoonsgegevens, deze te corrigeren, te laten verwijderen of beperken. Neem contact met ons op via thomas_hofman@outlook.com om deze rechten uit te oefenen.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan autoriteiten in geval van schending van de wet- of regelgeving.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

Je kunt commerciële aanbiedingen van ons ontvangen. Als je deze niet meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar thomas_hofman@outlook.com.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website voor analytische doeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en informatie verzamelen over uw browsegedrag, waardoor wij inzicht krijgen in hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies stellen ons in staat om anonieme statistieken te genereren en te analyseren, zodat wij de functionaliteit en prestaties van onze website kunnen verbeteren. De verzamelde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het optimaliseren van uw gebruikerservaring op onze website.

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden exclusief behandeld door de rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder, behoudens wettelijke uitzonderingen.

 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je contact opnemen via thomas_hofman@outlook.com.

bottom of page